Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010

Διακ-οπές

Με ανοιχτή επι-στροφή...

σΤα βρόχινά μου...
.